Têkilî Peymana Wordê
Em lêpirsînên xwe, şîrove û pêşniyarên xwe bibînin:

Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

Telefon: (585) 544-6790
Fax: (585) 544-6975
Email: logos@thewordfoundation.org